Peame oma tegevustes väga oluliseks sotsiaalse vastutuse printsiipe.

Lisaks oleme seisukohal, et iga ettevõte võiks võimaluse piires panustada ühiskondlikkusse arengusse.

Oleme alati hea meelega valmis kaaluma võimalusi toetada ettevõtmisi, mis on suunatud sotsiaalse ja ühiskondliku heaolu suurendamisele.


Viimati nõustasime 2010. aastal alkoholi- ja uimastisõltuvuse rehabilitatsioonikeskuse Re-Hab Community kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia välja töötamist.

Re-Hab Community on Avatud Eesti Fondi ja Heateo Sihtasutuse toel avatud alkoholi- ja narkosõltuvuse rehabilitatsioonikeskus, mis pakub Baltikumis unikaalset 42-päevast kinnist rehabilitatsiooniprogrammi.