STRATEEGIA JA ARENDUS
Toote, teenuse, identiteedi, kaubamärgi loomine ja arendus; segmenteerimine; positsioneerimine.

KOMMUNIKATSIOON
Turunduskommunikatsioon, korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, kriisikommunikatsioon, meediasuhted, sponsorsuhted, sotsiaalse vastutustunde programmid, sotsiaalmeedia.

ÜRITUSED
Meediaüritused, klientide ja partnerite üritused, koolitused, seminarid, konverentsid, messid, esitlused, siseüritused.

DISAIN JA KUJUNDUS
Ettevõtte ja toote identiteet, korporatiivtrükised, müügiedendusmaterjalid, pakendid, reklaamid, müügikohad ja esindused, messid ja esitluskohad, üritused, interaktiivne.

TEKSTILOOME JA TOIMETAMINE
Pressiteated, artiklid, reklaamitekstid, sotsiaalmeedia, kõned, stsenaariumid, aastaraamatud, tekstide adaptsioonid, toimetamine.

ANDMETÖÖTLUS JA ANDMEANALÜÜS
Uuringuandmed, müügiandmed, kampaaniate andmed.

KÜSITLUSED JA UURINGUD
Avaliku arvamuse uuringud, tarbijauuringud, kaubamärgiuuringud, ärisektori uuringud, kliendirahulolu uuringud, personaliuuringud, organisatsiooniuuringud.

TOOTMINE, ALLHANKED, TUGITEENUSED